Sökmotoroptimering, vad är det egentligen?

2007-11-27 19:53 | Kategorier » Google, Internet, SEO, Webb,

Sökmotoroptimering eller SEO som det ofta förkortas har blivit ett av de starkare ”buzzworden” pÃ¥ nätet den senare tiden. SEO stÃ¥r för Search Engine Optimization, det vill säga den amerikanska frasen för ”sökmotoroptimering”. Det finns mängder med företag som mot varierande kostnader erbjuder sig att ”sökmotoroptimera” hemsidor. En del av dessa är seriösa, andra är det inte. Debatten har mÃ¥nga gÃ¥nger gÃ¥tt het kring företagens existens och inte helt sällan har även metoderna diskuterats.

Vad är sökmotoroptimering?

Man skulle kunna säga att det i bästa fall är att se till att sökmotorer kan läsa innehållet på sidan på ett lätt sätt. Utöver detta bör man kanske även nämna att man i texterna bör nämna de saker man vill ska förknippas med sidan, denna bit anser jag är fullständigt självklar, det är ju trots allt innehållet på sidor som indexeras av sökmotorerna.

Nedan följer några punkter som jag hoppas förklarar det hela lite närmre, kanske kan det leda till att du sparar en slant med.

Vilka bitar är viktiga vid sökmotoroptimering?

Sökmotorer fäster vikt vid olika delar av sidan för att ”vikta” innehÃ¥llet, därför är det ganska naturligt när man ser en av de viktigare punkterna, nämligen:

Sidans titel

Sidans titel är det som både sökmotorer och människor stöter på först, precis som det är naturligt att man ser en boks titel när man går utmed en bokhylla är det naturligt att sökmotorerna ser en sidas titel först. Denna bör alltså kortfattat sammanfatta vad sidan handlar om.

Det kan även vara vettigt att lÃ¥ta sidans namn vara i slutet av titeln, om man ens har kvar sidnamnet. Detta eftersom det är början av titeln som kommer att synas i sökresultaten och dÃ¥ säger kanske inte ”Lasses hemsida – Hur du tar hand om dina…” lika mycket om innehÃ¥llet i sidan som ”Hur du tar hand om dina guldfiskar – La…”. Sökmotorer begränsar i regel längden pÃ¥ titlarna i sina sökresultat. Personligen har jag valt att lyfta bort sidans namn ur titeln när enstaka artiklar visas.

Sidans rubriker

Detta skall inte förväxlas med titeln. Titeln ligger inom <title>-taggen, rubrikerna ligger som H-taggar. H1 motsvarar ”topprubriken” och sedan faller den strukturella ordningen allt eftersom siffran efter H ökar. H2 är alltsÃ¥ underrubrik till H1 och H3 är en underrubrik till H2. Google och andra sökmotorer anser att rubriker högre upp i ordningen är viktigare än de som ligger längre ned, likadant är det för människor. En underrubrik är underordnad sin huvudrubrik. Att ha en väl uppbyggd rubrikstruktur är lika naturligt och viktigt pÃ¥ en hemsida som i vilken annan text som helst. Även här bör man tänka pÃ¥ att rubrikerna skall säga nÃ¥got om de styckena som ligger under rubriken

Länkar

Förenklat kan man säga att en hemsida fÃ¥r en viss ”vikt” frÃ¥n sökmotorer (hos Google kallas detta ”Pagerank”), denna vikt fördelas sedan vidare med de länkar man har pÃ¥ sin sida. Detta gör att man kanske bör fundera pÃ¥ vilka av länkarna man behöver ge ”vikt” till och pÃ¥ sÃ¥ sätt distrubuera ”vikten” vidare till sidans övriga undersidor.

Även länkar som leder till ens sida spelar roll, detta diskuterar jag lite mer under punkten ”Oseriösa metoder” nedan.

Innehållet på sidan

Detta kan verka vara oerhört naturligt men är ändå något som är lätt att missa. Texten bör självklart innehålla de saker du vill att din sida skall bli hittad via. Handlar din sida om perserkatter så bör du kanske nämna det även i din text? Nämn helt enkelt det du skriver om, låt inte endast rubrikerna ange vad texten handlar om.

Sidan bör även hållas fri från frames. Detta är något man bör göra främst av hänsyn till användaren, det blir mycket svårare för dem att bokmärka en delsida när hemsidan är uppbyggd av frames.

Ytterligare en sak att tänka på är att man bör undvika att använda flash för textinnehåll på en sida, detta eftersom sökmotorer inte kan indexera innehållet i dessa. En flashsida får även problem med tillgängligheten eftersom den låser ute de som av en eller annan anledning använder skärmläsare, ett program så att blinda/synskadade kan ta del av innehållet på sidan. Just blinda är kanske inte alltid en faktor att ta hänsyn till, det beror ju på vilka man vill nå ut till. Hur som helst så är det inte bra med sidor där innehållet är flashbaserat ur ett sökmotorperspektiv. Detsamma gäller sidor där texten består av bilder.

Övriga aspekter

SEO-branchen existerar i mina ögon till stor del tack vare att de som bygger och sköter hemsidor inte har kunskap om det de gör. Ifall folk och företag skötte strukturen av sina hemsidor, gav dem bra titlar och med rubriker samt texter som är målinriktade så skulle det inte finnas behov av företag som arbetar uteslutande med sökmotoroptimering egentligen.

Per Axbom skrev en debattartikel om sökmotoroptimering i Computer Sweden för ett tag sedan och jag måste säga att jag till stora bitar håller med honom, bygger man sidor välstrukturerat och så att de innehållsmässigt är bra så kommer man oerhört långt.

En webbplats som byggs och hanteras på rätt sätt ska inte behöva optimering för att synas bättre.

Man skulle nästan kunna förenkla det med att ”bygger man hemsidor för människor sÃ¥ sköter sig resten automatiskt”. Däremot är hans rubrik kanske lite att ta i.

Oseriösa metoder

Det är inte helt sällan man stöter pÃ¥ oseriösa metoder när det gäller ”sökmotoroptimering”. Dessa bygger till stor del pÃ¥ biten med inkommande länkar till hemsidor. Denna bit är viktig, det kan man inte pÃ¥ nÃ¥got sätt förneka. Däremot finns det mÃ¥nga företag som bygger upp stora länkfarmar och ”lÃ¥tsasbloggar” där de länkar till sina kunders hemsidor. Med ”lÃ¥tsasbloggar” menar jag bloggar som drivs av SEO-företaget självt och där inlägg skrivs endast för att boosta kunderna lite.

I vissa fall har jag kontaktat dessa företag för att fråga om de anser att det är etiskt korrekt och i regel fått korthuggna svar tillbaks där de snabbt försöker vifta bort det hela. Det har även förekommit fall där SEO-företag spammar bloggar.

Nikke har en hel avdelning på sin blogg ägnad åt just SEO-skojare. Nikke har även en äldre samling artiklar om ämnet.

Jag anser att inlänkar till en hemsida bör komma naturligt, det är inget som ska fabriceras fram.

Med kunskap och eftertanke kommer man långt

Det enklaste sättet för att slippa extra utgifter för att rätta till missar i efterhand är att skaffa sig kunskap redan innan. Ett alternativ är att man på något vis ser till att den person/företag som bygger upp sidan vet hur det bör göras, det kan även vara värt att utbilda de som sköter innehållet på sidorna i hur de bör strukturera det för bästa resultat.

Mina kunskaper i ämnet har jag fått dels från att läsa artiklar, dels från folk jag känner som har kunskap inom ämnet. Dra dig inte för att läsa lite material själv, kanske känner du även någon som kan ge dig lite grund att bygga vidare på? Har du frågor får du mer än gärna kontakta mig.

Glöm inte bort att det är för användarna du bygger sidan! Låt bli oseriösa metoder för det kan slår tillbaks ganska hårt, värsta fall kan det resultera i att helt bli utesluten från sökresultaten och det är förmodligen inget du vill uppnå.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Gate 303

Creeper MediaCreeper