Wordpress

Tips för WordPress

2008-03-28 14:22

Wordpress är en av världens mest använda lösningar för att hantera bloggar och även andra sidor. Det är oerhört lätt att starta upp en sida med Wordpress, men det är också mycket lätt att göra Wordpress till en ännu bättre upplevelse. Detta kan man göra delvis genom plugins, delvis genom inställningar. I artikeln hittar du några användbara tips och rekommendationer av plugins…

Fler poster från » Tips, Wordpress,

Video Embedder – Embed videos in your WordPress blog

2007-12-17 01:40

Video Embedder lets you easily embed videos from various sources such as YouTube, Google video and so on in your Wordpress blog. No need for any strange embed codes any more. Another advantage is that you can manage the settings for all of your embedded videos from the settings for Video Embedder and that the embedded videos won’t break the validation.

Are you using another Wordpress plugin for managing your YouTube/embedded videos today? It is very easy to switch to Video Embedder, just enter the old tag in the plugin settings and you are ready to go. Get more information and download it for free here…

Fler poster från » English, Webb, Wordpress, Wordpress plugin,

Add alt – A WordPress plugin

2007-12-15 18:41

This is a very simple Wordpress plugin that has one single purpose, to add empty alt attributes to the images in your Wordpress posts that lacks one. Since TinyMCE doesn’t add a alt attribute if you empty the alt field it breaks validation. It can be a bit frustrating to add them manually in Wordpress, now you’ll never have to do that again…

Fler poster från » English, Internet, Webb, Wordpress, Wordpress plugin,

WordPress and the custom fields, a overlooked feature

2007-09-25 13:34

Wordpress is a very popular CMS, but there are features that can make it even more powerful without the usage of plugins. I am talking about the custom fields feature that exists in Wordpress. You really can use it for almost anything. Here I am explaing the Wordpress custom fields a little bit more and giving some examples on how to use it…

Fler poster från » English, Webb, Wordpress,

WordPress 2.3 och några av dess nya funktioner

2007-09-18 09:54

Wordpress kommer snart i version 2.3, en uppdatering som kommer att medföra många förändringar och stora förbättringar. Inbyggt stöd för taggar, bättre hantering av plugins och en ny databasstruktur är bara några av alla uppdateringar som ingår i Wordpress 2.3. Alla ni som redan taggat inlägg med hjälp av till exempel Ultimate Tag Warrior, Jerome’s Keywords eller Simple Tags kan pusta ut. Wordpress 2.3 kommer att kunna importera dessa. Läs mer om förändringarna i den nya versionen av Wordpress här…

Fler poster från » Nyheter, Webb, Wordpress,
Creeper a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper">MediaCreeper