Chockrubriker kring Facebook

2007-10-25 14:47 | Kategorier » Internet, Nyheter, Webb,

Facebook

Facebook kan knappast ha undgått någon som under de senaste månaderna någon gång har läst IT-relaterade nyheter. Man har kunnat läsa om allt ifrån identitetsstölder till att någon mördare har ett konto på sidan. Vad gäller rubriken om identitetsstölder så handlar det i grund och botten om oförsiktiga användare. Det spelar ingen roll hur säkert ett system är uppbyggt så länge som dess användare beter sig på ett oaktsamt sätt.

Nu senast kan man läsa artiklar med rubriker i stil med ”Facebook äger dig”. DN skriver om det, E24, Expressen, Sydsvenskan och Metro likaså. Även i de svenska bloggarna kan man läsa många poster om nyheten, Lasse, Bert, Tromba och Jens är några av dem som skriver om det.

Alla dessa missar dock en central punkt, mer om detta senare.

Vad gäller då detta? Jo, det handlar om det avtal man godkänner när man blir medlem på Facebook. Många missar även att avtalet är skrivet för att garantera Facebook säkerhet i det amerikanska rättsväsendet, vilket skiljer sig en aning från det vi har här i Sverige.

Vad är det som upprört?

Ståhejet bygger till stor del på följande stycke:

When you post User Content to the Site, you authorize and direct us to make such copies thereof as we deem necessary in order to facilitate the posting and storage of the User Content on the Site. By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose on or in connection with the Site or the promotion thereof, to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such User Content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing. You may remove your User Content from the Site at any time. If you choose to remove your User Content, the license granted above will automatically expire, however you acknowledge that the Company may retain archived copies of your User Content.

Med andra ord: När du laddar upp material till Facebook så ger du dem tillstånd att skapa kopior för att hantera lagringen av datan. Du ger Facebook en garanti att du har rätt att ladda upp materialet.

De två meningarna är inte så konstiga när man tänker efter, de måste få skapa kopior för att kunna spara det på sina servrar och du intygar också att du inte laddar upp ”piratkopierat” material.

Sedan kommer den biten som till en början kan se rätt otäck ut: Du ger Facebook en oåterkallerlig, evig, icke-exklusiv, överförbar, betald, världsomspännande licens (med rätt att licensera ut) att använda, kopiera, visa upp för allmänheten, ändra format på, översätta, göra utdrag ur och distribuera detta material för vilket syfte som helst eller i anslutning till Facebooks hemsida eller reklam för den. De får även tillstånd att skapa verk som bygger på uppladdat material eller att infoga detta i andra arbeten samt att licensera ut materialet.

Kom ihåg att avtalet är skrivet för det amerikanska rättsväsendet. Jag kan börja med att hålla med om att bitarna om att det hela är ”oåterkallerligt”/”evigt” samt att de har rätt att licensera vidare lätt uppfattas som farliga. Det övriga är dock till stora delar ganska naturligt i mina ögon. Det handlar om att de inte vill bli stämda för att något material visas upp för hela världen (vilket det ju faktiskt gör när man laddar upp det på nätet) och de vill även ha tillstånd att ändra format på uppladdade filer. Det är också ganska naturligt med tanke på att de ändrar storlek på uppladdade bilder och även sparar dem i andra filformat, detsamma gäller videoklipp. Detta är också något de vill ta bort risken att bli stämda för.

Utöver detta så ger man dem tillstånd att sprida materialet, även detta är i mina ögon något naturligt med tanke på att de inte vill bli stämda för att någon användares material råkat skymta i något officiellt sammanhang.

Samtidigt så framgår det att denna rätt försvinner i samma sekund man raderar materialet (bilder, texter, filmer, personuppgifter och så vidare). Däremot har de rätt att ha kvar kopior, förmodligen för att slippa gå igenom massa backupsystem och radera det även där.

Glöm inte att…

Amerikanska avtal går i regel oerhört långt på detta sättet, just för att eliminera riskerna för att företagen ska bli stämda. Det juridiska klimatet fungerar på ett helt annat sätt där. Detta är något många inte verkar vara medvetna om. Avtalet finns där för att de ska kunna handskas med materialet utan risk för att bli stämda.

Man kan läsa liknande formuleringar i avtalet på Deviantart, en av världens största sidor för konstnärligt material.

Att folk skyller på ”Jag läste inte avtalet” är inte riktigt ett godkänt argument i mina ögon. Bockar man i en ruta att man godkänt avtalet så bör man ju också ha läst det, annars får man faktiskt skylla sig själv.

Jag säger så klart inte att att det är ”riskfritt” att ladda upp material på Facebook. Jag säger inte heller att Facebook inte kommer att missbruka rättigheterna man ger dem. Det jag menar är att man bör vara medveten om varför avtalet är utformat som det är samt att man bör vara medveten om de juridiska skillnaderna mellan Sverige och Amerika. Det vore så klart trevligt om de förtydligade att man själv behåller upphovsrätten för det man laddar upp.

Rick har en post som ganska kortfattat summerar det hela på ett bra sätt.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Gate 303

Creeper a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper">MediaCreeper